About     Works     Press

Pandèmia

2021. B&W,colour, sound, 07:00

La lectura de la novel·la Assaig sobre la ceguesa de José Saramago em va captivar des de l'inici pel paral·lelisme amb la novel·la de John Wyndham The Day of the Triffids.
Totes dues obres toquen el tema d'una pandèmia, la de Saramago sobre una pandèmia que infecta a les persones amb la pèrdua de la visió, i d'altra banda en l'obra de John Wyndham, la pandèmia està causada pels Trífids, híbrids entre plantes i animals, aparentment produïts en laboratoris soviètics i que disposen d'autonomia per poder-se desplaçar lliurement infectant a dràsticament i amb una velocitat exponencial.
A diferència d'aquesta última obra de ciència-ficció de principis dels anys cinquanta, l'obra de Saramago no especifica la causa, ni l'origen de la plaga i es centra tan sols en la vivència personal i grupal d'uns personatges sense nom, amplificant cada cop més la intriga i l'atemporalitat dels esdeveniments. Publicada l'any 1995, es va fer una adaptació al cinema amb el títol de Blindness l'any 2008 amb el mateix títol. Per la part de l'obra de John Wyndham es van fer dues adaptacions, una pel cinema amb el mateix títol l'any 1962, dirigida per Steven Sekely i Freddie Francis, i una sèrie televisiva de la BBC del 1981 on la ceguera de la humanitat és causada per una pluja de meteorits provinents de l'espai. La meva remescla pertany a aquesta adaptació. Existeix una tercera adaptació dels Trífids televisius l'any 2009.
Per la resta de "footage" vaig optar pel film de Wolf Rilla Village of the Damned del 1960, també adaptació de la novel·la The Midwich Cuckoos de John Wyndham.
Tot i la diferència entre els dos films i malgrat no haver estat captivat per aquestes dues pel·lícules, em van interessar les seves elegants escenes en blanc i negre amb petits tràvelings de càmera rodant els figurants a terra, que vaig sacrificar tenyint de blau i vermell.
Del "remake" de Village of the Damned de John Carpenter, he recuperat algunes escenes i petits plans que he modificat digitalment. Finalment, en la part final he utilitzat escenes del film Blindness.

EN/
Reading the novel Essay on Blindness by José Saramago captivated me from the beginning due to the parallelism with John Wyndham's novel The Day of the Triffids. Both works touch on the subject of a pandemic. On the one hand, Saramago writes about a pandemic that infects people with vision loss. On the other hand in the work of John Wyndham the pandemic is caused by the Triffids, hybrids between plants and animals, apparently produced in Soviet laboratories that have the autonomy to be able to move freely infecting at a high speed.
Unlike this last work of science fiction of the early fifties, Saramago's novel does not specify the cause or origin of the plague and focuses only on the personal and group existence of characters without names, increasingly amplifying the intrigue and timelessness of events. Released in 1995, it was adapted into a film with the same title in 2008. For the work of John Wyndham, two adaptations were made, one for a film in 1962, directed by Steven Sekely and Freddie Francis, and another in 1981 for a BBC television series in which the blindness of the humanity was caused by a rain of meteorites.
My remix belongs to this adaptation. There is a third adaptation of the TV Triffids in 2009. For the rest of the footage I opted for Wolf Rilla's 1960 film Village of the Damned, also an adaptation of John Wyndham's novel The Midwich Cuckoos. Despite the difference between this two films and despite not having been captivated by these films, I was interested in their elegant black and white scenes with a small camera traveling and filming the extras on the floor, which I then transformed by dyeing the scenes in blue and red. From John Carpenter's remake of Village of the Damned, I recovered some scenes and small shots that I then later digitally modified. Finally, in the final part I used scenes from the movie Blindness.

Creative Commons Site / No social share / Current Year