About     Works     Press

Piętro 8

2020. B&W,colour, sound,silent film,18:40

In Piętro 8 (8th floor) you will find different recording systems for audiovisual material, made by amateurs, professionals or users of social networks, from the internet. Recorded from a public or private space, with a morbid, provocative or naive look. All this with the desire to have been shared and to be viewed. From Piętro 8, it has been my desire to gather this material and offer it in the most neutral way possible since the original is quite evident in its content.

"Today, the intensive use of medias and the need to display intimacy, to such a degree that misses its privacy and becomes public, highlight this concept ( i ). According to psychologists, the habit of publishing visually, what until now was locked in our most intimate and private rooms, leads to a change, in our images and relationships, where everything ceases to be harmless. It is clear that cinema and photography shaped many fields of our society, from entertainment to science and communications. Today, thought, they have a greater impact, by entering people's private lives and becoming decisive social tool. The boundaries between public and private are blurring from inside out. We are witness of a shared intimacy, spreading along with both enthusiasm and society's fear, for being sold and guarded through the same channels." (i) Extimacy (extimitat) These will be the new Panoramic's theme.

CAT/

En el Piętro 8 (pis 8) hi trobareu, diferents suports i sistemes d'enregistrament de material audiovisual, fet per aficionats, professionals o usuaris de xarxes socials, tots procedents d'internet. Enregistrat des d'un espai públic o privat, amb una mirada morbosa, provocadora o ingènua. Tot ell amb la voluntat de ser compartit i visionat. Des del Piętro 8 ha estat la meva voluntat reunir aquest material i oferir-lo de la manera més neutra possible donat que l'original és prou evident en el seu contingut.

"A dia d'avui, l'ús intensiu de les xarxes i la necessitat d'explicar la intimitat per tal que perdi el caràcter de privat per esdevenir públic han posat de relleu aquest concepte ( i ). Segons els psicòlegs, la pràctia habitual de donar a conèixer visualment allò que fins ara teníem reservat en l'espai més íntim i privat, provoca un canvi en la nostra imatge i les relacions entre els altres, on res deixarà de ser innocu. És evident que el cinema i la fotografia han marcat la nostra societat en tots els àmbits, des de l'entreteniment a la ciència i la informació, però mai com avui el seu impacte s'ha deixat sentir tant en la vida privada de les persones, passant de nodrir àlbums a convertir-se en una eina social decisiva en temps present. Les fronteres entre el públic i el privat s'estan diluint de dins cap a fora. Assistim a una intimitat compartida amb entusiasme contagiant en paral·lel a la por d'una societat venuda i vigilada a través dels mateixos canals."(i)Extimitat, text i titol de l'edició de l'Open Panoramic 2020.

 

Creative Commons Site / No social share / Current Year