About     Works     Press

Piętro 8

2020. B&W,colour, sound,silent film,18:40

In Piętro 8 (8th floor) you will find different recording systems for audiovisual material, made by amateurs, professionals or users of social networks, from the internet. Recorded from a public or private space, with a morbid, provocative or naive look. All this with the desire to have been shared and to be viewed. From Piętro 8, it has been my desire to gather this material and offer it in the most neutral way possible since the original is quite evident in its content

CAT/

En el Piętro 8 (pis 8) hi trobareu, diferents suports i sistemes d'enregistrament de material audiovisual, fet per aficionats, professionals o usuaris de xarxes socials, tots procedents d'internet. Enregistrat des d'un espai públic o privat, amb una mirada morbosa, provocadora o ingènua. Tot ell amb la voluntat de ser compartit i visionat. Des del Piętro 8 ha estat la meva voluntat reunir aquest material i oferir-lo de la manera més neutra possible donat que l'original és prou evident en el seu contingut.

Creative Commons Site / No social share / Current Year